artwork > Shift

Shift, detail shot
Shift, detail shot
baking powder/soda, graphite and glitter sifted onto floor
384x216 inches
2004